KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET ALANLARI

FİZİKSEL KAYNAKLAR

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü faaliyetini İTÜ’nün Ayazağa Kampüsü’nde sürdürmektedir. Toplam 33356 m² alana sahip fakültede diğer bölümlerle ortak olarak kullanılan kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, kantin, okuma alanı, konferans salonu, muhtelif seminer salonları ve birçoğu günümüzün kosullarına göre modernize edilmiş 19 adet dershane mevcuttur. Kimya Mühendisliği Bölümü, 3130 m² laboratuvar alanına sahiptir. Bölümde değişik amaçlı toplam 25 adet laboratuvar bulunmaktadır.                                                                                   

ÖĞRENCİ PROFİLİ

Lisans Öğretimi:
Son 5 yılda İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’ne kabul edilen öğrencilerin, ÖSYM tarafından yapılan sıralamadaki yerleri aşağıdaki tabloda  görülmektedir:

YIL
Taban Puan
Tavan Puan
Türkiye Sıralaması
(Tavan)
Türkiye Sıralaması
(Taban)
Bölüm Kontenjanı
2009-2010
336.767
348.057
10345
21024
93
2008-2009
337.685
348.796
8847
17607
93
2007-2008
346.249
355.609
6381
13791
82
2006-2007
328.247
346.366
5164
13714
81
2005-2006
350.284
358.366
6882
13318
80

SOSYAL FAALİYETLER
Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katkıda bulundukları, fakülte bünyesinde aşağıda isimleri verilen organizasyonlar mevcuttur:

  • Kimya Mühendisliğine Hazırlık Kulübü
  • Bilgisayar Kulübü
  • Satranç Kulübü
  • Dans Kulübü

Bunların dışında üniversite bünyesinde çesitli kulüpler mevcuttur.

ÖĞRETİM ÜYESİ VE YARDIMCILARI

Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 35 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bu öğretim üyelerinin 26’sı Profesör, 6’sı Doçent ve 3′ü Yardımcı Doçent ünvanına sahiptir. Ayrıca 1 Öğretim Görevlisi mevcuttur. Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 6’sı doktor olmak üzere toplam 20 adet Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri 2 adet TÜBİTAK Bilim Ödülü, 2 adet TÜBİTAK Hizmet Ödülü, 1 adet TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 1 adet TÜBİTAK MAM özel ödülü almıştır. Ayrıca, 1 adet de TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği yapmakta olan öğretim üyesi bulunmaktadır.

BÖLÜMÜN FAALİYET ALANLARI

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü aşağıda belirtilen faliyetleri sürdürmektedir:

Öğretim

  • Lisans Öğretimi
  • Yüksek Lisans Öğretimi
  • Doktora Öğretimi

Araştırma

Kimya Mühendisliği Bölümü Kamu ve Özel Sektör, DPT, TÜBİTAK, İTÜ Araştırma Fonu ve Uluslararası kaynaklı projeler vasıtasıyla araştırma faliyetlerini yürütmektedir.

Konferanslar

Kimya Mühendisliği akademik takvim süresince bölüm içi düzenli seminerler düzenlemektedir. Zaman zaman yurtiçinden ve yurtdışından konularında uzman kişiler davet edilmekte ve seminer vermesi sağlanmaktadır. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üye ve yardımcıları çesitli konferans ve organizasyonlarda görev almaktadırlar. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri zaman zaman eğitim seminerleri düzenlemekte, endüstri ve üniversitelerden birçok mühendis bu organizasyonlara katılarak meslek eğitimlerini sürdürmektedirler.

Analiz Hizmetleri

Kimya Mühendisliği Bölümü elindeki mevcut laboratuvar olanakları ile özel ve kamu sektorüne ve bireylere analiz hizmeti vermektedir.

Endüstriyel Danışmanlık

Bölümümüzdeki öğretim üyeleri uzmanlık konuları çerçevesinde endüstriyel danışmanlık hizmeti vermektedir. Endüstriden danışmanlık talebi her geçen gün giderek artmaktadır. Kimya Mühendisliği Bölümü zaman zaman talep üzerine çesitli kamu ve özel sektör kuruluşlarına Kimya Mühendisi alımlarında danışmanlık yapmakta ve sınavlarını hazırlamaktadır.


RSS