ORGANİZASYONUNDA GÖREV ALINAN KONFERANSLAR / TOPLANTILAR

İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 9-13 Eylül 1996

International Symposium on Engineering Education in The Third Millenium,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 20-24 Eylül 1999

The 12th International Symposium on Transport Phenomena,
Hotel Istanbul Surmeli, 16-20 Temmuz 2000

WASIC (Workshop on Advance in Sensoring in Industrial Crystallization),
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, 19-20 Haziran 2003

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ile Almanya Martin-Luther Üniversitesi Verfahrenstechnik Bölümü Tarafından Ortak düzenlenmiştir


RSS