KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLER VE BUNLAR İLE İLGİLİ UYARILAR

Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri seçmeli dersler ile ilgili olarak aşağıda belirtilen uyarıları ve seçmeli ders grubu listelerini dikkate alarak ders seçimlerini yapmaları gerekmektedir.

  • Daha önce yakıt kimyası dersini seçmeli olarak alan öğrenciler KMM 448 yakıt kimyası ve teknolojisi dersini tekrar seçemezler. Bu dersi alıp da kalan öğrenciler KMM 448 nolu dersi alacaklardır.
  • 3. ve 4. yarıyılda görülen sınırlı seçmeli II ve III (TB) grubundaki derslerden açılmış olanlardan herhangi biri (daha önce aynı dersi almamış olmak koşulu ile) bu dönem alınabilir.
  • İstatistik ve Olasılık dersi zorunlu ders olduğundan, daha önce bu dersi almamış öğrencilerin (özellikle mezuniyet durumundaki öğrencilerin) 2003-2004 Güz döneminde bu dersi almaları önerilir.
  • İstatistik ve Olasılık dersini daha önce seçimli ders olarak almış olan öğrencilerin kredileri zorunlu ders kredisi olarak değerlendirilecektir ve öğrencinin TB kredisini tamamlaması için Sınırlı Seçimli III grubundaki derslerden birini alması gerekmektedir.
  • Kalite, Çevre ve Güvenlik dersini daha önce seçimli ders olarak almış olan öğrencilerin MT kodu taşıyan seçmeli derslerden (Türkçe veya İngilizce) birini almaları gerekmektedir.
Yarıyıl Ders
Grubu

Ders Kodu

Ders Adı

3 Sınırlı Seçimli I (TM) STA 204 Statik Mukavemet
ELK 221 Elektrik ve Elektroniğin
Temelleri

3. ve 4.

Sınırlı Seçimli
II ve III (TB)

KIM 207 İnorganik Kimya
KIM 208 İleri Organik
Kimya
BIO 215 Biyokimya
KIM 427 Seramik Kimyası
KIM 313E Structural
Organic Chemistry
MAT 261 Lineer Cebir
MAT 301 Kısmi
Diferansiyel Denklemler
BIO 214 Mikrobiyoloji
BIO 224 Moleküler
Biyoloji
KIM 318 Kolloid
Kimyası
7 Seçime Bağlı Ders I (MT) KMM 413 Biyokatalizörler ve Karakterizasyonları
KMM 429 Kimya End. Korozyon & Malz. Seçimi.
KMM 453 CAD/CAM
KMM 465 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KMM 477 Endüstriyel Su Hazırlama Yöntemleri
KMM 485 Polimer Kimyası ve Teknolojisi
8 Seçime Bağlı Ders II (MT) KMM 424 Biyoteknolojik Uygulamalar
KMM 448 Yakıt Kimyası
ve Teknolojisi
KMM 458 Ölçme ve Kontrol Cihazları
KMM 466 Bor Teknolojisi
KMM 468 Endüstride Enerji Tasarrufu
KMM 474 Yağ Teknolojisi

RSS