İTÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN GENEL BİLGİLER

Bölümde gerçekleştirilen lisansüstü eğitime yönelik çalışma konuları
( Danışman seçimi yapacak öğrencilerin dikkatine)

Yeterlilik Sınavı
Yazılı sınav aşağıdaki temel kimya mühendisliği dersleri esas alınarak ve kitap açık olarak yapılacaktır.

  • Mühendislik Matematiği
  • Taşınım Olayları (Isı İletimi, Kütle İletimi ve Akışkanlar Mekaniği)
  • Kimyasal Reaksiyonlar
  • Termodinamik

Sözlü sınavı sınav jurisi tarafından yapılır. Bu sınav, genel olarak, yukarıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde, adayların temel bilgilerini yoklayan bir nitelikte olacaktır.

Başarı Olma Koşulu

Adayların yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavlarda toplam yüz üzerinden altmış puan  (60/100) toplamaları gerekmektedir. Yazılı sınavın tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın tüm içindeki ağırlığı ise %35’dir.


RSS