MEZUNİYET  SONRASI

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nün Sevgili Mezunları,

Son zamanlarda ülke çapında tartışılan önemli konulardan birisi de üniversitelerimizin  “ niçin dünyadaki ilk 500 üniversite sınıflamasında dereceye giremediği? ” sorusudur. Aslında bu sorunun cevabı beklenenden daha karmaşıktır. Ancak tek boyutlu bir yaklaşımla bu soruya bir katkı sağlanmak istenir ise, dünyada ilk 500’e giren hemen hemen tüm üniversitelere yadsınamayacak derecede önemli bir mezun desteği ve katkısı vardır. Bu katkı ve etki o kadar kuvvetlidir ki, mezunların rolü öğrenci ve öğretim üyesi ile birlikte üç saç ayağından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle mezunlar iyi yetişecek, yaşam boyu öğrenme sürecinde kendi ve Bölümünün-Üniversitesinin desteği ile sağlayacak, bilgi, kültür, beceri ve maddi açıdan ilerleyecek ve bu alanlarda kurumunu destekleyerek organik, iteratif, sürekli iletişim ve gelişim içerisinde birlikte yüceleceklerdir. Bölüm olarak kapılarımız, laboratuvarlarımız, kütüphanemiz, bilgimiz, kısacası bütün olanaklarımız her zaman mezunlarımıza açık olmuştur. Bundan sonra açık olduğu kadar işlevsel de  olması hedeflenmektedir.

Dünyadaki örneklerin de ortaya koyduğu gibi, mezunlarımızla Bölüm’ümüz arasındaki birliktelik ancak kurumsal bazda olabilirse bir anlam kazanabilecektir. Mezuniyet yıl dönümleri dolayısıyla bir araya geldiğimiz mezunlarımız, bu gerçeği çok iyi kavramış ve bu amaçla bir “İTÜ Kimya Mühendisliği Mezunları Derneği” kurulması gerektiğini vurgulamışlardır. Yasal çerçeve içerisinde böyle bir yapılanmayı gerçekleştirmek üzere bir “girişim grubu” oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu grubun, bölüm tarafından önerilen 10 üye ve her sınıf tarafından seçilmiş temsilcilerden oluşması uygun bulunmuştur. Sınıf temsilcileri, Bölüm WEB sitesinin kimya@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilecek mesajlarla belirlenecektir. Tüzüğün belirlenmesi ve yasal aşamalar girişim grubu tarafından yürütülecektir.

Son zamanlarda mezunlarımızla ilgili olarak gerçekleştirilen bazı etkinlikler

Mezunlarla olan toplantıları sürekli kılmak için mezuniyet kutlamaları yapılmasına karar verilmiştir. Bunun için sınıf bazında etkinlikler düzenlenmiştir.


RSS