Prof. Dr. Ayşegül Ersoy Meriçboyu

İletişim Bilgileri
Telefon: +90 212 285 35 40 Fax: +90 212 285 29 25
Eposta: aysegul@itu.edu.tr Ofis: B305
Web Sayfası:
Adres: İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.
Eğitim Bilgileri   Verdiği Dersler
Doktora: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü   Termodinamik I; Thermodynamics II; İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği; Bioengineering Thermodynamics; Enerji, Çevre ve Hukuku
Yüksek Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
 
Uzmanlık Alanları
Enerji Dönüşüm Teknolojileri; Enerji ve Çevre; Baca Gazı Desülfürizasyonu; Sorbent Hazırlama; Kalsinasyon ve Sülfatasyon Tepkime Kinetiği; Biyokütle Karbonizasyonu; Cam-Seramik ve Biyoaktif Cam Üretimi
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler
Kimya Mühendisleri Odası Üyeliği
İTÜ Mezunları Derneği Üyeliği
British Council Üyeliği
Görevler, Ödüller ve Burslar
Kimya- Metalurji Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği Şubat 2007- Şubat 2010
İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği Ekim 2008-
Biyomühendislik Uluslar Arası Ortak Lisans Programı Koordinatörlüğü Eylül 2009-
Kimya- Metalurji Fakültesi, Dekan Yardımcılığı Subat 2010-

Türk Eğitim Vakfi Lisans ve Doktora Bursu
British Council Dil Bursu : Harrogate Language Academy
Arastirma Bursu : The University of Leeds, Department of Fuel and Energy
European Science Exchange Program Research Fellowship, University of Newcastle, 2000
Başlıca Yayınları
1) Özçimen, D., Ersoy-Meriçboyu, A., “Characterization of Biochar and Bio-Oil Samples Obtained from Carbonization of Various Biomass Materials” Renewable Energy , 1319-1324,35,2010. (Science Citation Index).
2) Özçimen, D., Ersoy-Meriçboyu, A., “Removal of Copper from Aqueous Solutions by Adsorption onto Chestnut Shell and Grapeseed Activated Carbons”, Journal of Hazardous Materials 1118-1125,Vol.168,2009 (Science Citation Index).
3) Erol, M., Küçükbayrak, S., Ersoy-Meriçboyu, A., “The Influence of the Binder on the Properties of Sintered Glass-ceramics Produced from Industrial Wastes” Ceramics International, 2609-2617, 35, 2009. (Science Citation Index).
4) Erol, M., Küçükbayrak, S., Ersoy-Meriçboyu, A., “Characterization of Sintered Coal Fly Ashes” Fuel, 1334-1340, 87, 2008. (Science Citation Index).
5) Özçimen, D., Ersoy-Meriçboyu, A., “ A Study on the Carbonization of Grapeseed and Chestnut Shell” Fuel Processing Technology, 1041-1046, Vol.89, 2008. (Science Citation Index).
RSS