Prof. Dr. F. Seniha Güner

İletişim Bilgileri
Telefon: +90 212 285 68 36 (Ofis); +90 212 285 72 12 (Lab.) Fax: +90 212 285 29 25
Eposta: guners@itu.edu.tr Ofis: B320
Web Sayfası: http://www.akademi.itu.edu.tr/guners/
Adres: İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.
Eğitim Bilgileri   Verdiği Dersler
Doktora: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü   Akışkanlar Mekaniği (Lisans), Kalite, Çevre ve Güvenlik (Lisans), Biyomalzemeler (Lisans), Polimer Kimyası (Lisansüstü), Polymer Reolojisi (Lisansüstü), Mühendislik Matematiği (Lisansüstü)
Yüksek Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
 
Uzmanlık Alanları
Polimer/Biyopolimer Sentezi & Karakterizasyonu, Polimerlerin Biyolojik Ortamdaki Uygulamaları, Biyopolimer Filmlerin Yüzey Modifikasyonları, Polimerlerin Akış Özelliklerinin Belirlenmesi
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler
ITU Mezunlar Derneği Üyeliği
DAAD Türkiye Organizasyonu Üyeliği
İTÜ Öğretim Üyeleri Derneği
Görevler, Ödüller ve Burslar
İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Akreditasyon & Kalite Komisyonu Başkanlığı/Üyeliği (2001-2006, 2009-2012).
Bölüm Başkan Yardımcılığı (2003-2005, 2008-2010).
İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Burs Komisyonu Üyeliği (2001- 2006, 2012-devam ediyor).
DAAD Araştırma Bursu- Almanya (1997-1998).
Başlıca Yayınları
1) Akkas T, Citak C, Sirkecioglu A, Güner FS, "Which is more effective for protein adsorption: surface roughness, surface wettability or swelling? Case study of polyurethane films prepared from castor oil and poly(ethylene glycol)", Polymer International, Vol. 8, No. 62, 2013, s. 1202-1209
2) Armagan OG, Karaguzel Kayaoglu B, Karakas Canbaz H, Guner FS, "Adhesion Strength Behaviour of Plasma Pre-treated and Laminated Polypropylene Nonwoven Fabrics Using Acrylic and Polyurethane-based Adhesives", Journal of Industrial Textiles, 2013, DOI: 10.1177/1528083712458303
3) Sirkecioglu A, Mutlu HB, Citak C, Koc A, Güner FS, "Physical and Surface Properties of Polyurethane Hydrogels in Relation with Their Chemical Structure", Polymer Engineering and Science, 2013, In press
4) Yilmaz O, Kısagoz E, Guner FS, Nart C, Kirkkopru K, "Comprehensive 3D Analysis of Polymer Flow through a Conical Spiral Extrusion Die", Fibers and Polymers, 2013, In press
5) Kurkcuoglu Levitas O, Güner FS, "Focusing on Protein Adsorption at Polyurethane Surfaces", Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials, 2013, In press
RSS