Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu

İletişim Bilgileri
Telefon: +90 212 285 68 37 Fax: +90 212 285 29 25
Eposta: filiz@itu.edu.tr Ofis: B306
Web Sayfası: http://www.biyomotorin-biodiesel.com/ozgecmis.html
Adres: İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.
Eğitim Bilgileri   Verdiği Dersler
Doktora: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü   Araştırma Teknikleri, Biyokütle Dönüşüm Teknikleri, Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş, Enerji Sektöründe Proje Yönetimi, Endüstriyel Kimya, Kimyasal Teknolojiler, Yakıt Kimyası, Yakıt Kimyası ve Teknolojisi
Yüksek Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
 
Uzmanlık Alanları
Atık Geri Kazanım Teknolojisi, Biyorafineri, Biyoyakıt Teknolojisi, Enerji Teknolojisi, Motor Yakıtı Teknolojisi, Yağlama Yağları, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler
BinSimDer (Bina Performansı Modelleme ve Simülasyonları Derneği)
Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneği
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Enerji Ekonomisi Derneği
Temiz Enerji Vakfı
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği
Türkiye Kimya Derneği
Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği
Su Vakfı
American Oil Chemists’ Society
Austrian Biofuels Institute
International Association for Energy Economics

Görevler, Ödüller ve Burslar
Burslar:
Doktora Sonrası Araştırma, Nova Scotia Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Halifax-Kanada

İstanbul Teknik Üniversitesi İçin Görevlendirilme
• Fakülte Kurulu Üyesi
• İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü “Altyapı Komisyonu Başkanı”
• İTÜ İstiklal Projesi Koordinatörü

Yalova Üniversitesi İçin Görevlendirilme (2008-2012)
• Rektör Yardımcısı
• Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi
• Hukuk Fakültesi Dekan Vekili
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
• Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başkanı
• BAP Komisyonu Üyesi

Başlıca Yayınları
1) Karaosmanoğlu, F., Vegetable Oil Fuels: A Review, Energy Sources, 21,3, 221-231, 1999.
2) Çetinkaya, M., Karaosmanoğlu, F., “Optimization of Base Catalyzed Transesterification Reaction of Used Cooking Oil”, Energy & Fuels, 18, 1888-1895, 2004.
3) Çetinkaya, M., Karaosmanoğlu, F.,“A New Application Area for Used Cooking Oil Originated Biodiesel: Generators”, Energy & Fuels, 19,645-652, 2005.
4) İşler, A., Sundu, S., Tüter, M., Karaosmanoğlu, F., Transesterification Reaction of the Fat Originated from Solid Waste of the Leather Industry, Waste Management, 30(12), 2631-2635, 2010.
5) İşler, A., Karaosmanoğlu, F., Chapter:Biofuels in Turkey, Karapınar, B., Adaman, F., and Özertan G. (Eds.) Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank’s Strategy, New York: Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-60876-718-2, 2010.
RSS