Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir

İletişim Bilgileri
Telefon: +90 212 285 62 94 Fax: +90 212 285 29 25
Eposta: avcibasi@itu.edu.tr Ofis: B307
Web Sayfası: http://yuksel-guvenilir.blogspot.com.tr
Adres: İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul
Eğitim Bilgileri   Verdiği Dersler
Doktora: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü   Kütle ve Enerji Denk., Biyokatalizörler ve Karak., Biyoteknolojik Uygulamalar, Enzim Kinetiği (Y.L), Enzim Teknolojisinde İleri Konular (Y.L), Biyoteknolojide Son Gelişmeler (Doktora), Endüstriyel Enzimoloji (Y.L), Biopolymers (Doktora), Enzymology (Lisans), Int. to Biochem. Processes and Biotech. (Lisans), Kütle İletimi, Isı iletimi, Akışkanlar Mekaniği, Temel İşlemler
Yüksek Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
 
Uzmanlık Alanları
Biyopolimerler Sentezi ve Uygulamaları, Biobozunma, Enzim Teknolojisi (Saflaştırma, Karakterizasyon, İmmobilizasyon), Fermentasyon Uygulamaları, Temel İşlemler
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler
Culture Production in Industrial Applications (KÜKENS)
Japanese International Culture Academy (JICA)
Görevler, Ödüller ve Burslar
Görevler:
Bölüm Başkanlığı, Mayıs 2009 – Haziran 2015.
Fen Bilimleri Enst., Kimya Müh.Böl. A.B.D. Başkanlığı, Mayıs 2009 – Temmuz 2015.
Kültür Sanat Birliği Eş Başkanı, Aralık 2004 - Ekim 2008.
Öğrenci Şenliklerinin Esaslarını Belirleme Komisyonu Üyeliği, Haziran 2005 - Ağustos 2008.
Öğrenci Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Komisyonu Üyeliği, Haziran 2005 –Ağustos2008.
Alt Yapı Komisyonu, Aralık 2006 – Temmuz 2015
Bölüm Başkan Yardımcılığı, Aralık 1999 - Aralık 2003.
Akreditasyon ve Kalite Komisyon Üyeliği, 2000 - Ocak 2004.
Bitirme Ödevi Komisyon Üyeliği, 2000 - Ocak 2005.
Fakülte Kurulu Üyeliği, Eylül 2002 - Eylül 2005.
Staj ve End. İlişkiler Komisyon Üyeliği, Ocak 2004 - Aralık 2005.
Burslar:
1988-1989 YÖK Araştırma bursu ile 1 yıl Leeds (İngiltere) Üniversitesi Biotechnology bölümünde misafir araştırıcı.
1993 Haziran MED Campüs bursu ile 1 Hafta Biotechnology yaz okulu.
1993 Ağustos Nato bursu ile 2 hafta Composition Geochemistry and Conversion of Oil Shales, yaz okulu.
1995 Nisan-1995 Ağustos JICA bursu ile Japonya –Osaka’da Enzyme Technology Group Training.
Başlıca Yayınları
1) Omay, D. Güvenilir, Y. “Synthesis and characterization of poly(d,l-lactic acid) via enzymatic ring opening polymerization bu using free and immobilized lipase”, Biocatalysis and Biotransformations, Volume: 31 Issue: 3 Pages: 132-140, 2013.
2) Tugce Turhan, Yuksel Guvenilir Avcıbası, Nurettin Sahiner; “Versatile p(3-sulfopropyl methacrylate) hydrogel reactor for the preparation of Co, Ni nanoparticles and their use in hydrogen production”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19, 1218-1225, 2013.
3) Tugce Turhan, Yuksel Avcıbası Güvenilir, Nurettin Sahiner, “Micro poly(3-sulfopropyl methacrylate) hydrogel synthesis for in situ metal nanoparticle preparation and hydrogen generation from hydrolysis of NaBH4”, Energy, 55, (2013) 511–518.
4) Hale Öztürk-Düşkünkorur, Eric Pollet, Philippe Deberie, Vincent Phalip, Yüksel Güvenilir, Luc Averous, “Lipase Catalyzed Synthesis of Biopolyester and Related Clay-Based Nanohybrids”, Polymer, 55, (2014) 1648-1655.
5) Hale Öztürk-Düşkünkorur, Antoine Begue, Eric Pollet, Vincent Phalip, Yüksel Güvenilir, Luc Averous, “Enzymatic ring-opening (co) polymerization of lactide stereoisomers catalyzed by lipases. Toward the in situ synthesis of organic/inorganic nanohybrids”, Journal of Molecular Catalysis B: Enymatic, 115, (2015) 20-28.
RSS