UNUTMADIKLARIMIZ

Prof.Dr. İhsan ÇATALTAŞ
Özgeçmiş
Anlatı
Prof.Dr. Enis KADIOĞLU
Özgeçmiş
Anlatı
Prof.Dr. Oğuz RECEPOĞLU
Özgeçmiş
Anlatı
Prof.Dr. Raşit TOLUN
Özgeçmiş
Anlatı
Prof.Dr. Emir GÜLBARAN
Özgeçmiş
Anlatı
Dr. Necdet Tekin TÜZÜN
Özgeçmiş
Anlatı
Prof.Dr. Vural KARAOSMANOĞLU
Özgeçmiş
Anlatı
Prof.Dr. Sema TÜLBENTÇİ
Prof.Dr. Halidun CİVELEKOĞLU
Özgeçmiş

Prof.Dr. İhsan ÇATALTAŞ

Özgeçmiş

Prof.Dr.A. İhsan ÇATALTAŞ 12 Temmuz 1927 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.  1946 yılında askeri öğrenci olarak başladığı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Enstitüsü’nden 1950 yılında Kimya Yük. Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1955 yılında “Hipoklorit İyonunun İyonik Bozunmasına Nikel, Kobalt Oksitlerinin Katalitik Etkisi” isimli tez ile İstanbul Üniversitesi’nden Fiziko Kimya dalında Doktor ünvanını almıştır.

1957 yılı başlarında AID bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. 1964 yılında “Asetik Asit-Su-Metil Hegzan Üçlü Sisteminin Faz Diyagramı” isimli tez ile Üniversite Doçenti ünvanını almıştır, “Periyodik Tablo ve Elementler” isimli ilk telif kitabını yayınlamıştır. 1964 yılında  ordudan ayrılmış ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya Fakültesi’nde Kimya Mühendisliği Esasları Kürsüsü’nü kurmuştur.

1971 yılında Üniversite Profesörü ünvanını almıştır. 1982 yılına kadar kesintisiz başkanlığını yaptığı Kimya Mühendisliği Esasları Kürsüsü’nün Kimya Mühendisliği alanında çağdaş eğitim verecek düzeye erişmesini sağlamıştır. 1982 yılından itibaren, önce Temel İşlemler ve Termodinamik ve daha sonra da Temel İşlemler Anabilim Dalları Başkanlığını üstlenmiştir.

Prof.Dr.A.İhsan ÇATALTAŞ  onun üzerinde doktora, yirmibeşin üzerinde yüksek lisans tezi yönetmiş ve çevre kirliliğinden, yeraltı zenginliklerimize kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çeşitli alanlarda kimya sektörüne katkıda bulunmuştur.

Türkçe temel meslek kitapları yazmış ve tercüme etmiştir. Bu  kitaplar bugün yurt çapında, Türkçe eğitim yapan tüm  kimya mühendisliği bölümlerinde temel ders kitabı olarak kabul edilmektedir.

Yaşamının son yıllarında büyük bir özveri ile çalışarak Gıda Mühendisliği Bölüm’ünü kurmuştur. Temel kitapların tercümesine yeni bölümünde de devam etmiştir.

Prof.Dr. A.İhsan ÇATALTAŞ’ın yerli, yabancı dergilerde yayınlanmış, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve sempozyumlara sunulmuş 50’den fazla çalışması bulunmaktadır. Sınai Stokiometri (telif), Kimya Mühendisliğine Giriş (tercüme), Kimya Endüstrisinde Organik Prosesler 1 ve 2 (tercüme), Kimyasal Proses Endüstrileri 1 ve 2 (tercüme) ve Gıda İşletme Mühendisliği (tercüme) kitapları bugün Kimya  ve Gıda Mühendisliği disiplinlerinde müracaat kitapları olarak kabul edilmektedir.

Prof.Dr. İhsan ÇATALTAŞ

Kimya Mühendisliği Bölümü’nün kurulması ve gelişmesi için çok önemli katkılarda bulunmuştur. Askeri görevden ayrıldıktan sonra önce Atatürk Üniversitesi’nde akademik hayata başlamış, daha sonra İTÜ’ye geçmiştir. Prof. Dr. Çataltaş kafasında oluşturduğu disiplinler arası, uluslararası girdisi iyi ayarlanmış, insan kaynağı gelişimini ön planda tutan, laboratuar alt yapısını önemseyen, kendi yaşamından örneklediği kurallara uyan, birleştirici ve babacan bir hoca profili çizmiştir. Tüm benliği ile kurumu için çalıştığından tüm Üniversite’de binası olan tek kürsü, Hocanın sayesinde “Kimya Mühendisliği Esasları Kürsüsü’” olmuştur. Daha sonra Sosyal Tesisler olarak düzenlenen bu binada, 1974 yılında kurulan Temel İşlemler laboratuarı, kurulduğu tarihte olduğu gibi bugün de ülkenin, konusunda en üst seviyedeki iki laboratuarından bir tanesidir. Bina yapma konusundaki ısrarcılığı sonucunda Maslak kampüsündeki Fakülte oturma bloğu ve Gıda Mühendisliği binaları yaptırılmıştır.

Araştırma konusunda; hava kirliliği ve biyoteknoloji gibi öncelikli konularda öncü çalışma ve çekirdeklenmeye önayak olmuştur. Kimya Metalurji Fakültesi içerisinde Gıda Mühendisliği Bölümü’nü kurmuştur. Türkiye’de Kimya Mühendisliği alanında gördüğü büyük eksikliği gidermeye katkıda bulunmak amacıyla, önemli temel kimya mühendisliği kitaplarını Türkçe’ye çevirmiştir.  Bu kitaplar hala bazı konularda geçerli ve sayılı Türkçe kaynaklar olma özelliğini sürdürmektedir.

Bölümünün uluslararası bir seviyeye ulaşması için öncü çalışmalar yapmıştır. Bu çerçevede kısa ve uzun sürelerle yurt dışından misafir öğretim üyeleri davet etmiş, bölüm elemanlarının yurtdışında eğitilmesini teşvik etmiş, yardımcı ve takipçi olmuştur.  Bunun yanı sıra bölümünde, tüm bölüm çalışanlarını kapsayan ve onların kaynaştırılmasını sağlayan ilginç sosyal etkinlikleri düzenlemekle de bilinir. Sevecenliği, cana yakınlığı, kuruma düşkünlüğü yıllar geçtikçe değişen disiplinli yaklaşımları ile gönlümüzde taht kuran İhsan Çataltaş hocamız hala her an köşeyi dönüverip, yeni bir bina veya yeni bir laboratuar kurmak veya sosyal bir  etkinliği duyurmak üzere  aramıza katılacakmış gibi hissediyoruz.

Prof.Dr. Enis KADIOĞLU

Özgeçmiş

Enis Kadıoğlu 1927 yılında İstanbul’da doğdu. 1935 yılında girdiği Fatih 13. İlkokulu’nu 1939 yılında tamamladı. Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da Vefa Lisesi’nde tamamladı (1939-1944). 1945 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nü 1951 yılında Kimya Yüksek Mühendisi olarak bitirdi. 1952 yılında başlayan askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1954 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi Kimya Kürsüsü’ne Asistan olarak atandı. 1962 yılında aynı üniversiteden Doktor ünvanını alan Enis Kadıoğlu, araştırmalar yapmak üzere Technische Univesiteat Clausthal’e (Almanya) görevli olarak gitti (1962-1963). 1967 yılında Doçent, 1972 yılında ise Profesör ünvanını alan Enis Kadıoğlu, 1994 yılında İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden emekli olana kadar Anabilim Dalı Başkanlığı,  Bölüm Başkanlığı, iki dönem (1988-1994) Dekanlık  ve birkaç dönem de Senatörlük görevlerini yerine getirdi.

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine uzun yıllar termodinamik dersi vermiş olan Enis Kadıoğlu ayrıca, sayısal analiz, bilgisayar programlama, matematiksel modelleme ve kimyasal kinetik derslerini de vermiştir.

Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli dergi ve konferanslarda yayınlanmış 100 kadar çalışması ve iki adet basılmış kitabı bulunmaktadır.

Araştırmalarını yakıt ve enerji teknolojisi konularına yoğunlaştırmış olan Enis Kadıoğlu, 5 adet Doktora tezi ile çok sayıda Yüksek Lisans tezi yönetmiştir.

Ağustos 1995 yılında vefat etmiştir.

Prof.Dr. Enis KADIOĞLU

Sosyal yön ile hocalığı birleştirme üstadı olmuştur. Odasının kapısı taze kahve kokusu ve en ince bektaşi fıkraları ile her kesimden misafirleri ağırlamak için sürekli açık kalmıştır.

Giyimi, davranışı, kültürü ile öğrencileri için bu konularda değişik bir rol modeli olmuştur. İnce zevkleri ve kültürünün yanı sıra kendi tanımıyla “helva demesini de halva demesini de” bilen bir hocamızdı.

Akıl oyunlarının en akıllı oyuncusu olarak hep aranırdı.

Gençlerle her zaman genç kalmasını bilen ve onlarla aynı ortamda olmaktan zevk alan hocamız, bu ortamlara erdemli katkıları ile hatırlanır.

Üniversitesine anabilim dalı başkanı, bölüm başkanı, dekan ve senatör olarak her kademede hizmet eden Prof. Dr. Enis Kadıoğlu, entelektüel duruşu ve davranışları ile, titiz bir öğretim üyesi olarak, nükte ve vurgulamaları ile fakültemiz ve bölümümüzde hatırlarda kalacaktır.

Katıksız İTÜ’ lü, İTÜ’ deki İstanbul Beyefendisi idi.

Prof.Dr. Oğuz RECEPOĞLU

Hüvelbaki

Uyuyamazdı Oğuz Bey iki yıldır
Sabahı edeceğim diye dört döner…

Artık rahat uyuyor mirim,

Ardından bakıyorum da

Caddeyi geçişi gibi sakin ve temkinli

Can Yücel

Prof.Dr. Raşit TOLUN

Özgeçmiş

1920 yılında İstanbul’da doğdu. Cenevre Üniversitesi’nden, 1946’da Kimya Y. Mühendisi, Maden Zenginleştirme Mütehassısı ve Kimya Doktoru ünvanlarını  alarak yurda döndü. MTA, Etibank ve Elazığ Bölgesi’ndeki Krom, Bakır ve Kurşun-Çinko Maden İşletmeleri’nde çoğunlukla yurdumuzda ilk kurulan tesislerde, sorumlu başmühendis olarak çalıştı.

Uludağ Volfram madeninin bulucularından birisidir. Yine bu cevher içersinde yeniliğini tespit ettiği bir minerale “Bursait” adını verdi. 1955’te doçent oldu 1957-58 yıllarında “Massachusett’s Institute of Technology”de araştırmacı olarak çalıştı.

1960’da ODTÜ’ne girdi ve 1962’de Profesör oldu. 1963’te Imperial College of Science and Technology’de araştırmalar yaptı.

Prof. Dr. Raşit Tolun, 1973’te Tübitak-Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü’nün Kimya Bölümü Başkanlığı’na atandı; öğretim görevine İTÜ Kimya Fakültesi’nde devam etti ve araştırmalarını çoğunlukla bor bileşikleri sanayimizin gelişmesine yöneltti. 1981’de Sedat Simavi Vakfı Fen Bilimleri ödülünü de yine bu alanda almış olduğu US Patent’e istinaden kazandı. 1988’de killerin flokülasyonu üzerine yaptığı çalışmalar için Türkiye Rotary Kulüpleri’nin Teknoloji Ödülü’nü kazandı.

1987’de İTÜ’den emekli olarak, çalışmalarını 2000 yılına kadar MAM’da sürdüren Prof. Dr. Raşit Tolun’un yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 90’dan fazla eseri ve 15 patenti bulunmaktadır.

Prof.Dr. Raşit TOLUN

Yeri doldurulamayacak kaybımız sevgili hocamız Prof. Dr. Raşit Tolun ile bir çay arasındaki konuşmada doğan bir fikirden, ilk Amerikan patentimizi aldığımız bir çalışmada, mevcut kolemanitten borik asit üretimi proseslerinin sorunlarını ortadan kaldıran ve kolemanit gibi konsantre cevher halinde pazarlanma olanağı çok daha düşük olan tinkal mineralinden, borik asit ve kimya sanayinin en önemli girdilerinden biri olan sodyum hidroksit üretimi için orijinal bir proses geliştirilmiştir.

Ön çalışmalardan sonra çalışma ETİBANK tarafından desteklenmiştir. Türkiye ve Amerika’da patent hakları alınan (Sodyum Borat Çözeltilerinin Elektroliziyle Sodyum Hidroksit ve Borik Asit Üretimi, Türk Patenti 20785, 1981, Production of Sodium Hydroxide and Boric Acid by the Electrolysis of Sodium Borate Solutions, U.S. Pat. 4 444 633, 1984) bu prosesi çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar (örneğin; SOLVAY) üretime geçirmek amacıyla girişimlerde bulunmuştur. Ancak dönemin ETİBANK yönetimi bu konuyu paylaşmamış ve kendisi de uygulamamıştır. ETİBANK Bandırma tesislerinde pilot çalışmaları da tamamlanan prosesin değişen ekonomik koşullarda karlılığını izleyebilmek için bir fizibilite paket programı da hazırlanmıştır.

Bu çalışma ile Prof. Dr. Raşit Tolun’a 1981 Sedat Simavi Ödülü verilmiştir.

Dr. Necdet Tekin TÜZÜN

Özgeçmiş

1931 yılında Eskişehir’de doğdu. 1952’de Saint – Benoit Fransız Lisesi’nden, 1957’de İ.T.Ü. Makine Fakültesi Tekstil Opsiyonundan mezun oldu. Yedek subaylık hizmetinden sonra 1959-1965 yılları arasında Makine Fakültesi Tekstil Kürsüsü’nde tekstil malzemeleri laboratuar ve araştırma asistanı olarak çalıştı. ASTEF bursu ile 1961’de Fransa’da kısa süreli organizasyon stajı yaptı. “1962 Ürünü Ege Bölgesi Türk Pamukları” üzerindeki özgün deneysel çalışmaları Mensucat Meslek Dergisinde yayınlanmış bulunmaktadır. TÜBİTAK destekli MAF-55 Türk Tiftik Elyafı araştırma projesinde etkin görev almıştır.

1965 yılından itibaren aralıksız olarak önce Kimya Fakültesi’nde ve daha sonra Kimya-Metalurji Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. “Teknik Resim Bilgisi-Dik İzdüşüm” ders notları ve “Makine Bilgisi” ders kitabı ile pekçok tekstil çevirileri yayınlanmıştır.

1972-1974 yılları arasında Yıldız Üniversitesi’nde, 1979-1982 arası Kocaeli ve Sakarya M.M.F.‘de dersler vermiştir. Üç dilden türkçeye kazandırdığı “Pamuk İplikçiği Tekstil Terimleri” sözlüğü Mensucat Meslek Dergisinde yayınlandıktan sonra kitapçık şeklinde basıma hazır durumdadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr. Necdet Tekin TÜZÜN

Kimya Mühendisliği tarihinde en önemli ders hangisidir diye sorsanız? Necdet Hoca’nın, hocalıktaki titizliği ve ciddiyeti,  derse yaklaşımı ve ayırdığı zaman, öğrenciye yakınlığı ve saygısı gibi kıstaslar temel alındığında bu “teknik resim dersi” olmalıdır. Ancak, Necdet Hoca’nın verdiği diğer derslerde de aynı kıstaslardan taviz vermediği göz önüne alındığında,  aslında bu durumun bir “ders fanatikliğinden” kaynaklanmadığı,  tam tersine Necdet Hoca’nın mesleki felsefesinden, duruşundan ve tarzından kaynaklanan bir olgu olduğu görülür. Hoca’nın Bölümde geçirdiği 35 yıllık çalışma yaşamı boyunca hiçbir zaman pantolonunda bir kırışıklık, ayakkabısında bir toz ve saçında bir dağınıklık olduğu görülmemiştir. Hoca’nın defterinde, derse geç kalma, kızma, sinirlenme, gereksiz konuşma ve kavga gibi kavramlara yer yoktur. Dersleriyle bütünleşme konusundaki tavrı yalnız kendi fakültesi ve bölümüyle sınırlı kalan bir şey de değildir.  Bu konuda bütün üniversite çapında bilinen örnek bir hoca olmuştur.

Necdet Hoca’nın yukarıda sıralanan özelliklerinin yanı sıra başka bir özelliği daha vardır ki, bu özelliğiyle Kimya Mühendisliği Bölümü’ne çok büyük katkılarda bulunmuştur: düzen, tertip, programlı olma, arşivleme ve özenle koruyarak saklama.  Örneğin, Hoca’nın ilk yıllarından başlayarak emekliye ayrıldığı tarihe kadar özenle oluşturduğu öğrencilere ait giriş yılı fotoğrafları bugünkü Kimya Mühendisliği Bölümü web sitesinin en değerli köşelerinden birisini oluşturmaktadır.

Konuştuğu çok güzel Türkçesi, sakin, titiz ve güleç kişiliğiyle tam bir İstanbul beyefendisi ve rol modeli olan hocamız, hem bu insani özellikleriyle hem de bölümümüze yapmış olduğu katkıları dolayısıyla gönlümüzdeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır.


Prof. Dr. Halidun CİVELEKOĞLU

Özgeçmiş

23 Mart 1915 yılında Berlin’de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimlerini Kadıköy Fransız Saint Joseph Kolej’inde tamamladı. 1937-1938′de Almanya’da yabancı dil öğrenimini tamamaladıktan sonra 1938-1939′da Münih Teknik Üniversitesinde, 1940-1943 yılları arasında da Berlin Teknik Üniversitesinde okudu ve mezun oldu. Mesleki stajlarını Türkiye Demir-Çelik Fabrikaları İşletmesinde ve İngiltere de yaptıktan sonra Sümerbank Genel Müdürlüğü’nde Kimya Mühendisi ve sonradan kimyager olarak çalıştı.1949-1950 yılları arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra 1951-1955 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Sinai Kimya Enstitüsü’nde asistanlık yaptı. Aynı enstitü’den 1952 yılında Doktora derecesini aldı. Aynı enstitü’de 1954 yılında Doçent oldu ve bu görevini 1960 yılına kadar sürdürdükten sonra aynı yıl Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kimya Enstitüsü’nde Profesörlüğe yükseltildi. 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Fakültesine naklen atandı. 1964 yılında Sinai Kimya Kürsüsü, Kürsü Profesörlüğüne atandı. İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi’nde Dekan vekilliği ve 1982-1985 yılları arasında Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1977-1980 yılları arasında IAESTE Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı görevinde bulundu. Prof. Dr. Halidun Civelekoğlu 1985 yılında yaş haddinden emekli oldu. Bu zamana kadar 8 adet doktora, 58 adet Yüksek Lisans çalışmaları yürüttü. 14 adet yabancı bilimsel makale, 3 adet Türkçe bilimsel makale ve 4 adet Tebliğ yayınladı. Bölümümüz emekli Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Halidun Civelekoğlu Eylül 2016 yılında vefat etti.


RSS