Ar. Gör. Ali Öztürk

Ar. Gör. Ali Öztürk

İletişim Bilgileri
Telefon:+90 212 285 34 93 Fax:+90 212 285 29 25
Eposta:kmali@itu.edu.tr Ofis:B504
Web Sayfası:
Adres:İ.T.Ü. Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.

Eğitim Bilgileri Verdiği Dersler
Doktora: Uygulama: Sınai Stokiometri, Kütle Enerji Denklikleri, Akışkanlar Mekaniği, Isı İletimi, Kimyasal Reaksiyonlar, Ayırma İşlemleri , Temel İşlemler ve Temel İşlemler Lab., Kimya Mühendisliği Lab. I ve II, İstatistik Olasılık, Kimyasal Teknolojiler, Endüstriyel Kimya Lab.
Yüksek Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Uzmanlık Alanları
Hava Kirliliği Ölcümleri, Temel İşlemler, Enerji ve Yakma Sistemleri, Özel Ayırma Yöntemleri
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler
Kimya Mühendisleri Odası (KMO) İstanbul Şubesi
Görevler, Ödüller ve Burslar
Başlıca Yayınları
1)Öztürk A, İncecik S, Deniz A, Toros H, Kahraman A, Çelebi HM, Sezen İ. "PM10 air quality variations in urbanized areas and industrialized creek valley in Istanbul", European Geosciences Union (EGU), General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03 – 08 April 2011.
2)Çelebi HM, Deniz A, Toros H, Kahraman A, Sezen İ,Öztürk A, İncecik S. "Characterization of air pollution in Kagithane creek valley (Golden Horn) of Istanbul, Turkey: Temporal variations, air quality standard exceedances and dependence on meteorological conditions", European Geosciences Union (EGU), General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03 – 08 April 2011.
3)Erdöl Aydın N., Arıncı Y.V., Yerlikaya C., Öztürk A., Okutan H., Ekinci E. “Sabit Yataklı Yakma Sistemlerinde Yanma ve Kömür Neminin Toz Emisyonlarına Etkisi”., "Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu”, 22-25 Ekim 2008, HATAY
4)Yerlikaya C., Arıncı V., Aydın Erdöl N., Öztürk A., Okutan H. “Çimento Üretimi Toz Emisyonlarında Kurşun ve Kadmiyumun Hava Kirliliğine Katkısının Belirlenmesi”., "Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu”, 22-25 Ekim 2008, HATAY
5)Yerlikaya, C., Öztürk, A., Kendirci, M., Okutan, H., Miroğlu, C. "Üriner Sistem Taşlarının FT-IR ve XRD Yöntemleri ile Karşılaştırmalı İncelenmesi", XVI Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, 10-13 Eylül 2002, Konya