Doç. Dr. Alper Sarıoğlan

alper_sarioglan

 

İletişim Bilgileri
Telefon: +90 212 285 68 56
Fax: 
Eposta: asarioglan@itu.edu.tr Ofis: B315
Web Sayfası:
Adres: İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.

Eğitim Bilgileri
Verdiği Dersler
Doktora: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Kimya Mühendisliği Tasarımı I
Yüksek Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans: İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü


Uzmanlık Alanları
Piroliz ve gazlaştırma teknolojileri, değerli kimyasal ve hidrojen üretimi için katalitik gaz dönüşüm teknolojileri, sentez gazı şartlandırma ve temizleme teknolojileri, heterojen katalizörler, baca gazı arıtma ve karbondioksit tutma teknolojileri, enstrümantal gaz analiz teknikleri
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler

Ulusal Kataliz Derneği

Görevler, Ödüller ve Burslar

Uluslararası Enerji Ajansı Hidrojen Uygulama Anlaşması Türkiye İcra Kurulu Üyeliği, 2007-2013

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Dünya Bankası Burs Programı, Institut Des Recherches sur la Catalyse-CNRS, Lyon/Fransa 2001 - 2002

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Proje Başarı Ödülleri
Başlıca Yayınları

1) Ö. Tuna, E. Bilgin-Şimşek, A.Sarioglan, Y. Çetin “Influence of the process conditions on the kinetic behaviour of zinc orthotitanate for syngas clean-up”, Biomass and Bionenergy, 128, 105326, (2019)

2) A. Sarıoğlan, Y. Durak-Çetin, H. Okutan, F. Akgün “Decomposition of ammonia: The effect of syngas components on the activity of zeolite Hβ supported iron catalyst”, Chemical Engineering Science, 171, 440-450 (2017)

3) E. Üresin, H. I. Saraç, A. Sarıoğlan, Ş. Ay, F. Akgün, “An experimental study for H2S and CO2 removal via  caustic scrubbing system”, Process Safety and Environmental Protection, 94, 196–202 (2015)

4) A. Sarıoğlan, “Tar Removal on Dolomite and Steam Reforming Catalyst: Benzene, Toluene and Xylene Reforming”, International Journal of Hydrogen Energy, 37, 8133-8142, (2012).

5) A. Sarıoğlan, A. Erdem-Şenatalar, Ö.T. Savaşçı, Y.Ben Taarit, “The Effect of Dealumination on the Apparent and Actual Rates of Aromatization of Methane over MFI-Supported Molybdenum Catalysts”, Journal of Catalysis 226, 210-214 (2004).