Prof. Dr. Birgül Tantekin Ersolmaz

BTE

İletişim Bilgileri
Telefon:+90 212 285 61 52 Fax:+90 212 285 29 25
Eposta: ersolmaz@itu.edu.tr Ofis: B413
Web Sayfası: http://memasep.itu.edu.tr/ ; http://akademi1.itu.edu.tr/ersolmaz/ 
Adres: İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.

Eğitim Bilgileri Verdiği Dersler
Doktora: Colorado Üniversitesi, Boulder/Kimya Mühendisliği Isı Transferi (Lisans), Akışkanlar Mekaniği (Lisans), Taşınım Olayları (Lisansüstü), Sentetik Membranlar (Lisansüstü), Membran Teknolojisi (Lisansüstü)
Yüksek Lisans: Colorado Üniversitesi, Boulder/Kimya Mühendisliği; İTÜ/Kimya Mühendisliği
Lisans: İTÜ/Kimya Mühendisliği


Uzmanlık Alanları
Membran Bilimi ve Teknolojisi, Polimer ve Polimer Esaslı Kompozit Membranlar, Gaz ve Sıvı Ayırma Süreçleri, Karbon Tutumu, Polimer Malzemeler,  Mühendislik Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon

Bilimsel ve Mesleki Üyelikler

Kimya Mühendisleri Odası (KMO)

Amerikan Kimya Mühendisleri Enstitüsü (AIChE)
Avrupa Membran Derneği (EMS)

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) (Kurucu Üye)

Görevler, Ödüller ve Burslar

Görevler:

Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyonu Ağı (ENAEE) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ocak 2016-günümüz.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Danışma Kurulu üyeliği, Ocak 2014-günümüz.

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, Stratejik Plan Komisyonu Üyeliği, 2015-günümüz.

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2015-günümüz, 2001-2004, 1994-1997.

İTÜ Rektör Danışmanı, Eylül 2000-Ağustos 2004.

İTÜ Senato Akreditasyon Komitesi Eş-başkanı, Ocak 2003-Kasım 2004.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Danışma Kurulu Üyeliği, Eylül 2000-Temmuz 2005.

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı, 1993-1997.

Ödüller:

Birincilik Ödülü, Öğrenci Bildirileri Sözlü Sunum Yarışması, Kuzey Amerika Membran Derneği (NAMS), 3. Yıllık Toplantısı, 1989.

Burslar:

Fulbright Araştırma Bursu, University of Texas, Austin, Kimya Mühendisliği Bölümü, Eylül 1998-Haziran 1999.

Öğretim ve Araştırma Asistanlığı Bursu, Colorado Üniversitesi, Boulder, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1984-1990.

TC Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Doktora Bursu, 1983.

Başlıca Yayınları
1) Velioğlu, S., Ahunbay, M. G., Tantekin-Ersolmaz, S. B., “An atomistic insight on CO2 plasticization resistance of thermally rearranged 6FDA-bisAPAF”, Journal of Membrane Science, 556, 23-33 (2018).
2) Ahunbay, M. G., Tantekin-Ersolmaz, S. B., Krantz, W. B., “Energy optimization of a multistage reverse osmosis process for seawater”, Desalination, 429, 1-11 (2018).
3) Atalay-Oral, Ç, Tokay, B., Erdem-Ṣenatalar, A., Tantekin-Ersolmaz, S. B., “Ferrierite-poly(vinyl acetate) mixed matrix membranes for gas separation: A comparative study”, Microporous and Mesoporous Materials, 259, 17-25 (2018).
4) Velioğlu, S., Tantekin-Ersolmaz, S. B., Chew, J.W., “Towards the generalization of membrane structure-property relationship of polyimides and copolyimides: A group contribution study”, Journal of Membrane Science, 543, 233-254 (2017).
5) Ahmadi, M., Tas, E., Kılıç, A., Kumbaracı, V., Talınlı, N., Ahunbay, M. G., Tantekin-Ersolmaz, Ş. B., “Highly CO2 Selective Microporous Metal-Imidazolate Framework Based Mixed Matrix Membranes”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 35936-35946 (2017).