Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu

karaosmanoglu

İletişim Bilgileri
Telefon:+90 212 285 68 37 Fax:+90 212 285 29 25
Eposta:filiz@itu.edu.tr Ofis:B306
Web Sayfası:
Adres:İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.

Eğitim Bilgileri
Verdiği Dersler
Doktora:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Kimyasal Teknolojiler,Yakıt Kimyası ve Teknolojisi, Raylı Sistemlerde Yakıtlar ve Yağlar
Yüksek Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü

Uzmanlık Alanları

Enerji Teknolojisi, Biyokökenli Endüstriyel Ürünler (Biyoyakıtlar, Biyoyağlayıcılar), Lignoselülozik Biyokütle Biyorafinerileri; Biyoelektrik Üretimi; Temiz Üretim Teknolojisi, Proses Simülasyonu ve Ekotasarım, Atık  Yönetiminde İleri Dönüşüm, Tarlada Atık Yönetimi, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Sürdürülebilirlik Yönetimi, İklim Değişimine Dirençli Endüstriyel Üretim

Bilimsel ve Mesleki Üyelikler

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Enerji Ekonomisi Derneği
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği
Temiz Enerji Vakfı
Türkiye Kojenerasyon Derneği

Görevler, Ödüller ve Burslar
Doktora Sonrası Araştırma, Nova Scotia Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Halifax-Kanada(1991-1992)

Yalova Üniversitesi İçin Görevlendirilme (2008-2012)
Kurucu Rektör Yardımcısı
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Kurucu Başkanı
Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi
Senatör
BAP Komisyonu Üyesi

Başlıca Yayınları

 1) Ekşi, G., Karaosmanoglu, F., “Combined Bioheat and Biopower: A Technology Review and an Assessment for Turkey”,  Renewable and Sustainable Energy Reviews, 73, 1313-1332, 2017.

2) Eksi, G., Karaosmanoglu, F., “Life Cycle Assessment of Combined Bioheat and Biopower Production: An Eco-Design Approach", Journal of Cleaner Production, 197:1, 264-279, 2018.

3)  Borand, M.N, Karaosmanoğlu, F., "Effects of Organosolv Pretreatment Conditions for Lignocellulosic Biomass in Biorefinery Applications: A Review", Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2018.

4) Tolon, F.E., Karaosmanoglu, F.," Supply Chain Network Carbon Footprint of Forest Biomass to Biorefınery", Journal of Sustainable Forestry, DOI: 10.1080/10549811.2020.174634, 2020.

5)https://www.dunya.com/yazar/filiz-karaosmanoglu/245

https://petroturk.com/author/fkaraosmanoglu

https://lubricant-world.com/yazar/?q=Prof.%20Dr.%20Filiz%20Karaosmano%C4%9Flu&n=4