İTÜ Kimya Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org 


 

  Bağlantılar:

 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN ÖZGÖRÜSÜ

Ülkede ve dünyada öncü Kimya Mühendisliği Bölümleri arasında yer almaktır.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN ÖZGÖREVİ

Lisans ve lisansüstü programları ile, Kimya Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek; gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır. 

 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN EĞİTSEL HEDEFLERİ

 • Programın kazandırdığı güçlü Kimya Mühendisliği altyapısını kullanarak mesleğinde veya çalışmayı seçtiği diğer alanlarda, ulusal ve uluslararası kurumlarda başarılı bir kariyer sergileyen,
 • Mühendislik problemlerine sürdürülebilir çözümler getiren,
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış olarak kendini sürekli geliştiren,
 • Mesleki ve toplumsal sorumluluklarının farkında ve öncü roller üstlenen mezunlar yetiştirmektir.

  
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi
 2. Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 4. Mühendislik çözümlerinin sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslararası etkilere duyarlılık
 5. Deney tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 7. Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi
 8. Bireysel çalışma becerisi
 9. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi
 10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 11. İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 13. Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma
 14. Kalite bilinci