Araştırma Laboratuvarları

Hava Kirliliği Lab.
Biyoteknoloji Lab.
Enstrümental Analiz Lab.
Pervaporasyon Lab.
Mineral İşleme Lab.
Atık İşleme Lab.
Adsorbsiyon ve Kataliz Lab.
Otoklav Lab.
Piroliz Lab.
Reaksiyon Kinetiği Lab.
Akışkan Yatak Lab.
Membran Lab.
Enstrümantasyon Lab.
Karbon Lab.
Alternatif Yakıt Lab.
Kristalizasyon Lab.
Yağ Teknolojisi Lab.
Organik Teknolojiler Lab.
İnorganik Teknolojiler Lab.
Polimer Teknolojisi Lab.
Yakıt Analizi ve Enerji Tekno. Lab.
Termal Analiz ve Porozimetre Lab.
Sınai Kimya Öğrenci Lab.
Proses-Reaktor Tasarımı Öğr. Lab.
Temel İşlemler ABD Öğr. Lab.