imkanlar
PROGRAM ÇIKTILARI
 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi
 2. Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 4. Mühendislik çözümlerinin sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslararası etkilere duyarlılık
 5. Deney tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 7. Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi
 8. Bireysel çalışma becerisi
 9. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi
 10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 11. İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 13. Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma
 14. Kalite bilinci
Güncelleme : 05.01.2021