Lisansüstü Eğitim

Yeterlilik Sınavı

Yazılı sınav aşağıdaki temel kimya mühendisliği dersleri esas alınarak ve kitap açık olarak yapılacaktır.

  • Mühendislik Matematiği
  • Taşınım Olayları (Isı İletimi, Kütle İletimi ve Akışkanlar Mekaniği)
  • Kimyasal Reaksiyonlar
  • Termodinamik

Sözlü sınavı sınav jurisi tarafından yapılır. Bu sınav, genel olarak, yukarıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde, adayların bilgilerini yoklayan bir nitelikte olacaktır.

Başarı Olma Koşulu

Adayların yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavlarda toplam yüz üzerinden altmış puan  (60/100) toplamaları gerekmektedir. Yazılı sınavın tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın tüm içindeki ağırlığı ise %35’dir.

Lisansüstü Program Yürütme Kurulu:

Prof.Dr. Seniha GÜNER (Koordinatör)

Prof.Dr. Ayşegül MERİÇBOYU

Prof.Dr. Hanzade AÇMA

Prof.Dr. Yüksel GÜVENİLİR

Doç.Dr. Devrim Barış KAYMAK

Doktora Yeterlilik Komitesi :

Prof.Dr. Ahmet SİRKECİOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Hale GÜRBÜZ

Prof.Dr. Melek TÜTER

Prof.Dr. Reha YAVUZ

Prof.Dr. Göktuğ AHUNBAY

Güncelleme : 23.12.2020