Prof. Dr. Reha Yavuz

Prof. Dr. Reha Yavuz

İletişim Bilgileri
Telefon:+90 212 285 68 73 Fax:
Eposta:kmyavuz@itu.edu.tr Ofis:B309
Web Sayfası:
Adres:İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.

Eğitim Bilgileri Verdiği Dersler
Doktora:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Termodynamics-II, Introduction to Scientific & Engineering Computing (F), Taşınım Olayları
Yüksek Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Uzmanlık Alanları
Yeni ve Yenilenebilir Yakıt Teknolojisi, Kömür-Su Karışımları, Adsorpsiyon, Aktif Karbon Teknolojisi
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler
Görevler, Ödüller ve Burslar
British Council Araştırma Bursu (1 yıl) 1992-1993, Leeds University- Fuel and Energy Department - England
TUBİTAK Araştırma Bursu – Yurtdışı - (3 ay), 1993, Leeds University- Fuel and Energy Department - England
İ.T.Ü. Öğretim Elemanlarının Uzun Süreli Yurtdışı Araştırma Etkinliklerine Katılımını Destekleme Programı Bursu (5 ay), 2000, Newcastle University- Chemistry Department - England
Türk Eğitim Vakfı Yüksek Lisans Öğrenim Bursu (2 yıl)
Başlıca Yayınları
1)R. YAVUZ, H. AKYILDIZ, N. KARATEPE, E. ÇETİNKAYA Influence of Preparation Conditions on Porous Structures of Olive Stone Activated by H3PO4 Fuel Processing Technology 91, 80-87, 2010.
2)N.KARATEPE, İ.ORBAK, R.YAVUZ, A.ÖZYUĞURAN, Sulfur dioxide adsorption by activated carbons having different textural and chemical properties, Fuel, 87(15-16), 2008, 3207-3215.
3)R.YAVUZ, İ.ORBAK, N.KARATEPE, Factors Affecting the Adsorption of Chromium (VI) on Activated Carbon, Journal of Environmental Science and Healt (Part A) Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 41(9), 2006, 1967-1980.
4)R.YAVUZ, S.KÜÇÜKBAYRAK, An Investigation of Some Factors Affecting the Dispersant Adsorption of Lignite, Powder Technology, 119(2-3), 2001, 89-94.
5)R.YAVUZ, S.KÜÇÜKBAYRAK, A.WILLIAMS, Combustion Characteristics of Lignite-Water Slurries, Fuel, 77(11), 1998, 1229-1235.