Mezuniyet Sonrası

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nün Sevgili Mezunları,

Son zamanlarda ülke çapında tartışılan önemli konulardan birisi de üniversitelerimizin  “ niçin dünyadaki ilk 500 üniversite sınıflamasında dereceye giremediği? ” sorusudur. Aslında bu sorunun cevabı beklenenden daha karmaşıktır. Ancak tek boyutlu bir yaklaşımla bu soruya bir katkı sağlanmak istenir ise, dünyada ilk 500’e giren hemen hemen tüm üniversitelere yadsınamayacak derecede önemli bir mezun desteği ve katkısı vardır. Bu katkı ve etki o kadar kuvvetlidir ki, mezunların rolü öğrenci ve öğretim üyesi ile birlikte üç saç ayağından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle mezunlar iyi yetişecek, yaşam boyu öğrenme sürecinde kendi ve Bölümünün-Üniversitesinin desteği ile bilgi, kültür, beceri ve maddi açıdan ilerleyecek ve bu alanlarda kurumunu destekleyerek organik, iteratif, sürekli iletişim ve gelişim içerisinde birlikte yüceleceklerdir. Bölüm olarak kapılarımız, laboratuvarlarımız, kütüphanemiz, bilgimiz, kısacası bütün olanaklarımız her zaman mezunlarımıza açık olmuştur. Bundan sonra açık olduğu kadar işlevsel de  olması hedeflenmektedir.