Bitirme Ödevi

Lisans eğitimi çerçevesinde bitirme ödevini almaya hak kazanmış öğrencilerimiz, aşağıda pdf formatında verilmiş olan bilgi dökümanını okuyarak, bitirme ödevlerini alma, hazırlama, teslimi,  yazım kuralları, sunumu ve değerlendirilmesi konularında genel bilgi sahibi olabilirler.

Bitirme ödevi, bu dökümanda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmak zorundadır.

bitirme-odevi-on-rapor-kapak_20171
bitirme-odevi-on-rapor-kapak_eng_20172
Danıisman-imza-formu_yeni__________20174
Form_1_On-Kayit-ve-Tercih-Formu_2019-20201
Öğretim Üyelerimiz ve Çalışma Konuları
Form 2 - Bitirme Ödevi Danışman Kabul Formu