Prof. Dr. Hasancan Okutan

Prof. Dr. Hasancan Okutan

İletişim Bilgileri
Telefon:+90 212 285 34 96 Fax:+90 212 285 34 25
Eposta:okutan@itu.edu.tr Ofis:B419
Web Sayfası:http://www.hasancanokutan.com
Adres:İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.

Eğitim Bilgileri Verdiği Dersler
Doktora:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği, Kütle İletimi, Kalite, Çevre & Güvenlik, Ayırma Yöntemleri, Transport Phenomena II, Engineering Mathematics
Yüksek Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü - University of Wyoming, USA Kimya Mühendisliği
Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Uzmanlık Alanları
Atıktan Enerji Üretimi; Yakma, Gazlaştırma, Piroliz; Yer Altı Kömür Gazlaştırma; Çözelti Madenciliği; Gaz Arıtım Teknolojileri; Hava Kirliliği ve Kontrolü
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler
Kimya Mühendisleri Odası
Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği
Hava Kirlenmesi Araştırılması ve Denetimi Türk Milli Komitesi
Kojenerasyon Derneği
Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi
Görevler, Ödüller ve Burslar
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
Kimya Sektör Platformu Üniversite Temsilcisi
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İTÜ Temsilcisi

İTÜ-Montana State University (ABD) Biyomühendislik Program Koordinatörlüğü (2006-2009)
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanlığı (2000-2007)
Mühendislik Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2001-2007)
İTÜ Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (1996-2000)
TÜBİTAK-MAM Danışmanlığı (1991-1994)

1982 Akademik Yılı Başarı Ödülü : Universty of Wyoming (ABD)

TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu : Stratchlyde University (İngiltere, 1990)
University of Wyoming (ABD) Araştırma Asistanlığı Bursu (1979-1982)
Başlıca Yayınları
1)Aydın,A.A., Okutan,H., “High-chain fatty acid esters of myristyl alcohol with odd carbon number : Novel organic phase change materials for thermal energy storage -2”, Solar Energy Materials&Solar Cells, 95 : 2417-2423, 2011.
2)Aydın,A.A., Okutan,H., “High-chain fatty acid esters of myristyl alcohol with even carbon number : Novel organic phase change materials for thermal energy storage -1”, Solar Energy Materials&Solar Cells, 95 : 2752-2762, 2011.
3)Okutan, H., Ekinci,E., Alp,K., “Update and Revision of Turkish Air Quality Regulation”, Int.J.Environment and Pollution, Vol. 39, No: ¾,340-351, 2009.
4)Aydın,A.A., Erciyes,A.T., Okutan,H., “Sulfur dioxide solubility in heat transfer oil in the temperature range of (293.15 to313.15) K : Experimental results and related correlations”, J. Chemical Engineering Data, 51 (4), 1289-1293, 2006.
5)Haykırı, H., Yaman,S., Küçükbayrak,S., Okutan,H., Investigation of the combustion characteristics of Zonguldak bituminous coal using DTA and DTG”, Energy Sources, Part A, 28 (1-3), 135-147, 2006.